MCS-KAI-MHS-BK [TRITTON Kaiken Mono Chat Headset Black]

¥3,690
Resume:

MCS-KAI-MHS-BK [TRITTON Kaiken Mono Chat Headset Black]

MCS-KAI-MHS-BK [TRITTON Kaiken Mono Chat Headset Black]