Dragon Quest - Dai no Daiboken Yuusha Aban to Gokuen no Maou vol.2 (Japanese version)

¥690
Resume:

Volume 2 of the manga "Dai no Daiboken Yuusha Aban to Gokuen no Maou" in Japanese.

Dragon Quest - Dai no Daiboken Yuusha Aban to Gokuen no Maou vol.2 (Japanese version)

Publisher name: Shueisha

Authors: Shibata Yusaku / Riku Sanjo

Date of issue: 2021/07/02

ISBN-13: 9784088827230

Language: Japanese

Number of pages: 200 pages

Japanese import

Data sheet

Version Japanese
Condition New
Language Japanese

You might also like