TAKARA TOMY - ChoroQ Hybrid ! Mario Kart Wii VS Type - Donkey Kong

¥2,690
Resume:

Donkey in the ChoroQ Hybrid Mario Kart Wii range!
Version
Japanese
Condition
New

TAKARA TOMY - ChoroQ Hybrid ! Mario Kart Wii VS Type - Donkey Kong

JAN : 4904810451976

Japanese import

Data sheet

Version Japanese
Condition New

You might also like