• I love that
Yukoku no Moriarty (Moriarty the Patriot) vol.1 - Jump Comics (japanese version)

Yukoku no Moriarty (Moriarty the Patriot) vol.1 - Jump Comics (japanese version)

¥790
In Stock !
Resume:

Volume 1 of "Yukoku no Moriarty (Moriarty the Patriot)" in Japanese language!

Version
Japanese
Condition
New

Yukoku no Moriarty (Moriarty the Patriot) vol.1 - Jump Comics (japanese version)

Publisher name: Shueisha

Author: Ryosuke Takeuchi / Hikaru Miyoshi

Date of issue: 2016/11/04

ISBN-13:9784088808574

Language: Japanese

Number of pages: 210 pages

Japanese import

Data sheet

Version Japanese
Condition New
Genre Shonen
Language Japanese

You might also like